Sveaviken planerar över 200 bostäder i norra Järva

Stockholms stad har beslutat att tilldela Sveaviken Bostad markanvisning för ca 200-250 bostäder inom projekt Rogaland. Området löper utmed Hanstavägen i nordöstra Husby mot gränsen till Kista. Hanstavägen ska omvandlas till ett urbant stråk som bidrar till att binda samman stadsdelarna och stärka platsens identitet. Totalt bedöms området kunna bebyggas med ca 750 bostäder. Projektet […]
Läs mer

Nytt projekt i Nyköping

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Nyköping och planerar för upp till 34 000 kvm nya hyresbostäder. Sveaviken Bostad AB har förvärvat fastigheten Nyköping Brädgården 1 invid Nyköpings hamn av JV:t Nötudden Fastigheter AB och Stadsvillan. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge och omges av Nyköpingshus, Nyköpingsån samt Nyköpings hamn. Närheten till vatten och grönska samt […]
Läs mer

Nya bostäder i Järfälla

Den 9 december beslutade Kommunstyrelsen i Järfälla att ingå markanvisningsavtal med Sveaviken Bostad. Markanvisningen avser ca 26 000 m² ljus BTA inom Barkabystaden III med bostäder, studentbostäder, förskola och lokaler. Vi på Sveaviken Bostad ser fram emot att vara med och förverkliga Järfällas vision om Barkabystaden III som en attraktiv, trygg och trivsam blandstad med […]
Läs mer

Nya studentbostäder i Vallentuna

Rymliga lägenheter, minimal miljöpåverkan, vackra långlivade material i alla delar och anpassning till dagens smarta teknologi, allt detta är självklarheter i utformningen av ett nytt studenthus i Vallentuna. Byggnaden utformas för att på ett självklart sätt inordna sig i mötet mellan villaområdet och Vallentuna centrum.
Läs mer

Sveaviken vinner i Vallentuna och köper i Brandbergen

Kommunstyrelsen i Vallentuna har beslutat att tilldela markanvisningen till Sveaviken Bostad, som med sitt tävlingsbidrag ”Studenternas bästa hem” blev en solklar favorit med 49 procent av rösterna i omröstningen. Sveaviken Bostad kommer att på platsen för det gamla polishuset uppföra 37 studentlägenheter. Tävlingsförslaget togs fram tillsammans med Arkitektstudio Witte.
Läs mer

Inflyttningsdatum nalkas i Kvarteret Dansbanan

Den 14 September kl. 14-16 så anordnar Sveaviken Bostad AB visning av lägenheter i Sandtorp, Norrköping.
Läs mer
bell-oarrow-right