Information till hyresgäster

Vi hoppas att du som hyresgäst ska trivas hos Sveaviken Bostad. För allas trevnad hittar man här ordningsregler som gäller i bostäderna. Det finns både skrivna och oskrivna regler angående vad man får och inte får göra som hyresgäst. Nedan har vi samlat några gyllene regler för ett trivsamt boende och god grannsämja.

Har något gått sönder i din lägenhet, eller om du ser något trasigt i huset eller på gården så bör du lämna en felanmälan omgående. Felanmälan når du genom att skicka ett meddelande till:

 felanmalan@sveavikenbostad.se

Balkonglådor

Av säkerhetsskäl skall balkonglådor sättas upp på balkongräckets insida.

Brandvarnare

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att samtliga lägenheter utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Om man saknar eller inte har en fungerande brandvarnare kontaktar man Felanmälan.

Grillning

Av brandsäkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Grillning ska ske på gården i anordningar avsedda för grillning. Städa efter dig när du grillat klart och släng inte glödande kol då det finns risk för brandfara.

Bilar

Gårdar och promenadvägar i vårt bostadsområde är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflyttning, då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande föremål.

Parkering får endast ske på anvisade platser. Tvätta inte bilen på gatan eller gården utanför ditt hus, det stör kringboende och förstör naturen. Kontakta din förvaltare om du önskar hyra p-plats eller garage.

Cyklar

Cyklar placeras i något av cykelställen som finns placerade ute på gården. Det finns även utrymmen för cykelförvaring - då står cykeln dessutom i ett låst och torrt utrymme.

Hittar du inte vad du söker?