Kvarteret Rogaland

Ledig lägenhet
ca 250
Lägenheter
Se fler bilder

Rogaland

Stockholms stad har beslutat att tilldela Sveaviken Bostad markanvisning för ca 250 bostäder inom projekt Rogaland. Området löper utmed Hanstavägen i nordöstra Husby mot gränsen till Kista.

Hanstavägen ska omvandlas till ett urbant stråk som bidrar till att binda samman stadsdelarna och stärka platsens identitet. Totalt bedöms området kunna bebyggas med ca 750 bostäder. Projektet har skapats i samarbete med arkitekterna Niklas Thormark och Emilie Dafgård på Krook & Tjäder.