Kostnader

Vad innefattar hyran?

Hyran innefattar din rättighet till bostaden, samt tillgång till husets alla gemensamma utrymmen och gård. Hyran inkluderar dessutom alla reparationer som görs i ditt hus eller lägenhet (om det inte är du själv eller en gäst till dig som har haft sönder något eller tillfogat huset/lägen- heten skada på annat sätt).

Varför finns det obligatoriska avgifter?

Det är olika i olika fastigheter men ofta så debiteras en del tillägg enligt individuell förbrukning. Vanligtvis finns det ett avtal framtaget för tv och bredband för hela huset till en förmånlig kostnad för hyresgästen.

KOSTNADER FÖR TILLÄGG

Ofta faktureras tillägg enligt din individuella förbrukning, och ibland ingår vissa tillägg i hyran. Tillägg kan exempelvis vara kostnad för uppvärmning, varmvatten eller el.

Ansökan och intresse

Hur söker jag en lägenhet?

Du ansöker om en lägenhet genom att anmäla intresse på objektet på vår hemsida. Varje fastighet har en egen sida där tillgängliga lägenheter visas. Här kan du se och visa intresse till aktuella projekt.

Vad händer efter jag lagt en intresseanmälan?

Vi kontrollerar att lägenheten finns tillgänglig just då. Sedan ber vi dig inkomma med anställningsbevis eller inkomstbesked för de senaste 3 månaderna. Lägenheten är inte reserverad förrän vi skrivit kontrakt och skickat till dig för signering. Administrationen sköts av vår förvaltare FF Fastighetsservice.

Hur länge måste jag vänta innan man får svar?

Vi har till och från högt tryck efter visningarna och kan tyvärr inte ge en exakt svarstid. Har du inte hört någonting inom 5 arbetsdagar kontrollera din skräppost-inkorg eller kontakta oss igen på uthyrning@sveavikenbostad.se.

Är det något kösystem, hur görs urvalet?

I dagsläget tillämpar vi först-till-kvarn principen, på sikt vill vi implemen- tera ett kösystem.

Hur många lägenheter finns det kvar I antal?

Se respektive fastighet på hemsidan eller maila uthyrning@sveavikenbostad.se.

Får jag själv välja lägenhet eller blir jag tilldelad en?

Du kan lämna önskemål om en specifik lägenhet, är det någon som anmält intresse före dig försöker vi erbjuda en så likvärdig lägenhet som möjligt.

Kommer det fler hyresrätter I framtiden?

Ja. All information om framtida bostäder kommer att publiceras på hemsidan.

Kan ni skicka ett mail med bilder och information om specifika lägenheter?

All information om t ex hyra och planlösning finns på hemsidan. Vi har tyvärr inte bilder på specifika lägenheter, men alla har samma standard och ytskikt.

Vart hittar jag planlösning på lägenheten jag är intresserad av?

Varje lägenhet som är aktuell för uthyrning har en planlösning på vår hemsida och/eller på HomeQ.

Krav

Hur ser kraven ut för inkomst?

För att hyra bostäder hos Sveaviken Bostad så ska du som söker vara minst 18 år och ha en egen inkomst. Som inkomst räknas lön, pension, studiemedel och bostadsbidrag, samt I vissa fall försörjningsstöd och bostadstillägg.

Jag har betalningsanmärkningar. Kan jag hyra lägenhet hos sveaviken?

Du är välkommen att ansöka om en lägenhet och då görs en individuell bedömning.

Inflyttning

Tar ni hänsyn till uppsägningstider på mitt boende som jag har idag?

Lämna önskemål om inflyttning så försöker vi tillgodose detta så långt vi kan.

När får jag flytta in I min nya lägenhet?

Enligt huvudregeln har du rätt att flytta in klockan 12 hyresavtalets för- sta dag – vanligtvis den första dagen i månaden. Men om den dagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du inte flytta in förrän nästa vardag.

Sköter jag själv kontakten med elbolaget eller sker det automatiskt?

I de projekt som det finns färdiga avtal behöver du inte kontakta elbola- get innan inflyttning.

Info om tv/bredband?

I de flesta projekt finns det ett avtal framtaget för tv och bredband för hela huset till en förmånlig kostnad för hyresgästen.

Andrahand & inneboende

Får jag hyra ut i andra hand?

Du måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Det är förstahandshyresgästen som ansvarar för att hyran betalas och för att andrahandsgästen sköter sig. Om någonting händer är det förstahandshyresgästen som riskerar att bli uppsagd.

Vilka regler gäller vid inneboende?

Som hyresgäst får man ha inneboende så länge man följer Sveavikens krav på antalet personer som får bo i samma lägenhet:

1 ROK: Två vuxna eller en vuxen och ett barn.
2 ROK: Två vuxna och ett barn.
3 ROK: Två vuxna och två barn.
4 ROK: Två vuxna och tre barn.
5 ROK: Två vuxna och fyra barn.

Hyresvärd

Vart vänder jag mig om jag har frågor till min hyresvärd?

För generella frågor till oss på Sveaviken, skicka ett meddelande till uthyrning@sveavikenbostad.se

Får min hyresvärd gå in i min lägenhet?

Vi som hyresvärd har rätt att gå in i lägenheten om vi gör en över- enskommelse om detta med dig som hyresgäst innan besöket, i alla nödsituationer (som vid brand, översvämning eller liknande), eller när vi har laglig rätt att med hjälp av Kronofogden att komma in i din bostad.

Regler, felanmälan & miljö

Vart vänder jag mig som hyresgäst om något går sönder?

Om något går sönder I din lägenhet, du ser något trasigt I huset eller på gården kontaktar du felanmälan omgående. Felanmälan når du genom att skicka ett meddelande till: felanmalan@sveavikenbostad.se

Får jag montera en markis över min uteplats eller balkong?

Nej, du får tyvärr inte montera en markis över din uteplats, balkong eller annat fönster. När man bygger ett hus så görs mätningar på solstrål- ningens påverkan I lägenheten och på de lägenheter där solenergin ger mycket värme installerar vi solskydd/avskärmningar. Vi rekommenderar istället persienner eller gardiner som skydd.

Kan jag hyra en parkeringsplats I närheten av min lägenhet?

I de flesta av sveavikens hus går det att hyra parkerings- eller garage- platser I det direkta närområdet. Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till uthyrning@sveavikenbostad.se.

Får jag ha husdjur?

Innekatt, hund och smådjur är tillåtet och du är själv ansvarig för att inget förstörs i lägenhet, trapphus, omgivning eller att djuret orsakar störningar. Du får inte ha utekatt.

Får jag möblera loftgången?

Tyvärr får du inte möblera på loftgången pga brandsäkerhet.

Får jag renovera min lägenhet?

Vid avflyttning ska lägenheten återställas till det ursprungliga skicket av dig som hyresgäst. Fråga alltid uthyrning@sveavikenbostad.se innan du påbörjar någon egen renovering.

Kan jag få min balkong/uteplats inglasad?

Nej, detta är bygglovspliktig och inget som kan göras för enskilda lägenheter.

Vad gör jag om jag saknar en brandvarnare?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att samtliga lägenheter utrus- tas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Du som saknar eller inte har en fungerande brandvarnare bör kontakta felanmälan.

Vad gör jag om min brandvarnare är trasig?

Kontakta felanmälan så hjälper vi dig vidare. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att samtliga lägenheter utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar.

Jag tycker att det är för kallt I min lägenhet. Vad ska jag göra?

Hur du har möblerat din bostad påverkar inomhusklimatet mer än du tror. Det är också så att upplevelsen av ett rums temperatur varierar mellan olika individer. Sveavikens moderna hus är utrustade med automatiska styrsystem som reglerar värmen, därför kan det ta ett par dagar vid större vädersvängningar innan din inomhustemperatur har stabiliserat sig. Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta felan- mälan om du tycker att det är för kallt I din lägenhet!

Jag tycker att det är för varmt I min lägenhet. Vad ska jag göra?

Du kan alltid öppna fönster och vädra ur din bostad. Upplevelsen av en temperatur är individuell och beror av vad vi gör. Det skiljer faktiskt upp till 2 grader om du står upp än om du sitter ned och vilar. Oavsett, är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta felanmälan om du känner att det är för varmt I din lägenhet.

Golvvärmen I min lägenhet känns kall, fungerar den ej?

Golvärmen styrs centralt och på sommarhalvåret kan de upplevas kalla, invänta kallare utetemperatur och se om elementet blir varmt. Om inte; kontakta felanmälan.

Vad gör jag om mitt internet eller tv krånglar?

Kontakta tjänsteleverantören.

Varför får jag inte placera föremål I trapphuset?

Inga privata föremål för placeras I det gemensamma trapphuset eller I några allmänna utrymmen. Detta pga säkerhetsskäl.

Varför behöver jag teckna en hemförsäkring?

Inbrott, brand eller vattenskador kan drabba vem som helst. Du riskerar att bli ersättningsskyldig om exempelvis ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och det blir skador I din lägenhet, en grannes lägenhet eller på fastigheten I stort.

Vart vänder jag mig vid akut problem med lägenheten, t ex vattenläcka?

Ring felanmälan.

Om jag är rökare eller har en gäst som röker, vad ska jag tänka på då?

Det är inte tillåtet att röka i din bostad, på balkongen eller I allmänna ut- rymmen I fastigheten såsom I trapphus, hissar, källare och tvättstugor. Rester från aska, fimpar eller tändstickor ska vara ordentligt släckta och slängs I avsedd obrännbar behållare. Du som hyresgäst är alltid ansvarig för de gäster och deras agerande när du välkomnar dem till ditt hem och våra hus.

Hantering av grovsopor?

Information om grovsopor finns I lägenhetspärmen. Övriga frågor gällande grovsopor: se din kommuns hemsida.

Vad gör jag om jag tappat bort en nyckel?

Alla frågor som rör nycklar och taggar besvaras av felanmälan.

Hur gör jag om jag vill ha en parabol?

Parabol får endast placeras på balkongen, innanför balkongräcket till din egen lägenhet. Montering får inte göras på fastighetens fasad eller I balkongplattan. Detta avser även fönster- och dörrkarmar. Vid tvek- samhet så kontakta din förvaltare innan du sätter upp din parabol.

Vad gör jag om min nyckelbricka slutar fungera?

Alla frågor som rör nycklar och taggar besvaras av felanmälan.

Avflyttning

Behöver jag själv säga upp bredband och tv-abonnemang vid avflytt?

Om du har ett “utökat” abonnemang ska du kontakta din tjänsteleve- rantör. Annars behöver du inte det.

Hur gör jag vid uppsägning av min lägenhet?

Du mailar ditt namn, personnummer samt lägenhetsnummer och meddelar att du önskar säga upp lägenheten. Mailadress: uthyrning@ sveavikenbostad.se

Vad är det för uppsägningstid?

Tre månader.

När måste jag flytta ut från min lägenhet?

Om du sagt upp ditt avtal att upphöra den sista i en månad, ska du enligt huvudregeln flytta senast klockan 12 den dagen. Men om den dagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton är det sista vardagen innan.