Kvalitetspolicy

Sveaviken Bostad AB ligger i framkant inom modern bostadsutveckling. Våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

  • Vi levererar i tid och enligt avtal
  • Vi skapar nöjda kunder genom att leverera bostäder som uppfyller specificerade och outtalade kundkrav
  • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner
  • Vi samarbetar med utvalda kompetenta leverantörer och samarbetspartners
  • Vi engagerar våra anställda till att uppfylla våra kunders önskemål, behov och förväntningar
  • Vi levererar ett mervärde som gör att vi upplevs som attraktiva av våra kunder

Varje anställd åtar sig att:

  • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
  • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt och tjänster