Sveaviken bostad

Välkommen till Sveaviken Bostad. Vi vill erbjuda en bättre bostad till en rimlig hyra, utan att villkora viktiga värden som kvalitet, arkitektur och design. Vi värdesätter miljö och hållbarhet samt god och tillförlitlig fastighetsförvaltning. Med kunden i fokus skapar vill vi inte bara skapa ett hus – vi vill bidra till det goda samhället.

Sveaviken Bostad AB

Nya tidens förvaltning

I oktober 2023 lyftes förvaltningsdelen inom Sveaviken Bostad in i det nya bolaget Sveaviken PM för att drivas under eget varumärke.

Om Sveaviken PM

Sveaviken PM erbjuder en smidig och effektiv fastighetsförvaltning som spar tid och pengar, samtidigt som den förenklar och möjliggör mervärden för era hyresgäster.

Söker du efter möjligheter att optimera din förvaltning, förenkla ägandet och samtidigt öka värdet på dina fastigheter så besök deras hemsida.

Miljö och hållbarhet

Våra bostadsprojekt ska leva och bestå i generationer, därför ägnar vi stor uppmärksamhet åt hållbarhetsfrågorna – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Samtliga våra hus överträffar rejält energikraven enligt svensk byggstandard. Tanken är att bygga så energieffektiva bostäder som möjligt kombinerat med lokal elproduktion. I alla projekt finns bergvärmepumpar som drivs av solceller på taken.

Vårt hållbarhetsarbete år långsiktigt och vi förbättrar ständigt byggnadsprocessen för att minimera projektens påverkan på miljön.

Organisation och värdegrund

På Sveaviken Bostad arbetar vi kontinuerligt med att utmana, förnya och förbättra, med målet att erbjuda våra bostadsinnehavare en bättre bostad med god och tillförlitlig fastighetsförvaltning. Detta arbete innebär löpande uppföljning och kunskapsåterföring.

Vi har en positiv, kompetent och lösningsorienterad organisation som gemensamt löser de utmaningar vi ställs inför. Våra värdeord är nytänkande, engagemang, kvalitet och hållbarhet och speglar vår företagskultur

Vision

Att vara ett förstahandsalternativ för den som söker bostad och därtill erbjuda en fulländad fastighetsförvaltning.

Affärsidé

Att utveckla och långsiktigt förvalta smarta, hållbara, kvalitativa och estetiskt tilltalande bostäder i attraktiva bostadslägen.

Mål

Att expandera den egna fastighetsportföljen och att på såväl kort som lång sikt upprätthålla stabilitet och lönsamhet i bolaget.

Ledande industriell producent av lägenheter på den globala marknaden

Sveaviken Bostad är en del av SIBS-gruppen. SIBS (Scandinavian Industrialized Building Systems) startade 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu en av den internationella marknadens främsta industriella producenter av bostäder med en skalbar kapacitet på upp till ca 6 000 bostäder per år. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen. Från projektutveckling och projektering i eget byggsystem egna fabriker till fastighetsförvaltning i Sveaviken PM. Bolaget har idag färdigställt drygt 2 000 bostäder i Sverige, och har slika många i produktion utomlands.

Nyheter

6 februari 2024

Sveaviken Bostad avyttrar 75 bostäder i Lund

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheten Lund Parasollet 2 till SEB:s bostadsfond Domestica V. På fastigheten har Sveaviken uppfört 75 lägenheter med en uthyrningsbar yta om totalt 3593 kvm. Fastigheten ligger i det populära området Brunnshög i nordöstra Lund och har varit fullt uthyrd sedan inflyttning runt årsskiftet 2021/2022. Projektet har […]
11 oktober 2023

Sveaviken Bostad bolagiserar förvaltingsdel – bildar Sveaviken PM

Sveaviken Bostad lyfter ut och bolagiserar sin förvaltningsdel i nya Sveaviken PM som blir kvar inom koncernen som ett helägt dotterbolag till SIBS AB. Med en datadriven fastighetsförvaltning byggd på ett digitalt ekosystem med öppen källkod erbjuder bolaget en effektivare förvaltning som sänker kostnader, ökar driftnetton och skapar högre kundnöjdhet för fastighetsägare över hela Sverige. […]
19 juni 2023

Sveaviken Bostad avyttrar 350 bostäder i Barkarby

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avtalat om att avyttra fastigheterna Järfälla Barkarby 2:59, 2:297 samt 2:298 till CBRE Investment Management (CBRE IM) för en av bolagets fonders räkning. Fastigheten omfattar totalt 16 874 kvm fördelat på 350 lägenheter, 105 parkeringsplatser samt kommersiella lokaler om 2 547 kvm i markplan. Försäljningen är i […]