Sveaviken Bostad bolagiserar förvaltingsdel – bildar Sveaviken PM

Sveaviken Bostad lyfter ut och bolagiserar sin förvaltningsdel i nya Sveaviken PM som blir kvar inom koncernen som ett helägt dotterbolag till SIBS AB. Med en datadriven fastighetsförvaltning byggd på ett digitalt ekosystem med öppen källkod erbjuder bolaget en effektivare förvaltning som sänker kostnader, ökar driftnetton och skapar högre kundnöjdhet för fastighetsägare över hela Sverige.

Sveaviken PM är en ny och oberoende aktör på marknaden för fastighetsförvaltning. Med inspiration från besöksnäring, digital vård och e-handel har bolaget utvecklat ett helt nytt förvaltningskoncept byggt på ett digitalt ekosystem. Ett system som med öppen källkod möjliggör enkel integration av tjänster och som samlar all fastighetsdata på ett och samma ställe. Idag är ett tjugotal system integrerade i plattformen, vilket möjliggör en datadriven förvaltning som minskar administration, manuella processer och onödiga platsbesök.

Vi vill erbjuda morgondagens fastighetsförvaltning redan idag. Med ett helt nytt koncept byggt på automatisering och system som talar med varandra möjliggör vi snabbare, mer tillgänglig service för de boende och högre driftnetto för fastighetsägare – vilket ökar fastighetsvärdet. Vi har ett stort intresse för vår digitaliserade förvaltning, vilket gjort beslutet att öppna upp för fler kunder enkelt.”

Peter Backström, VD Sveaviken PM

I plattformen ges fastighetsägare en heltäckande överblick och databaserade insikter över hur fastigheterna sköts och presterar, medan boende erbjuds snabb och personifierad service dygnet runt direkt i en boendeapp. Med en marknadsledande AI-baserad chatbot, instruktionsvideos för självhjälp och bokning av videosamtal för avhjälpning vid felanmälan skapar plattformen hög kundnöjdhet – samtidigt som behovet av fysiska platsbesök minskar. Detta sparar både tid och pengar samtidigt som utsläppen från transporter minskar.

Genom en integrerad helhetslösning för digital hjälp, visar Sveaviken PMs mätningar att endast tre procent av alla besök i boendeappen leder till fysisk interaktion. Sammantaget bedöms den höga servicenivån för digital avhjälpning minska antalet platsbesök med 40 till 70 procent gentemot traditionell förvaltning, vilket avspeglas i fastighetsägarens förvaltningskostnader och i hyresgästens kundupplevelse.

Sveaviken PM förvaltar idag lägenheter och lokaler motsvarande 63 000 kvm boarea och 9 000 kvm lokalarea samt sköter ekonomisk förvaltning för ett sjuttiotal fastighetsbolag över hela landet, samtidigt som bolaget står rustade för stark tillväxt. Inom befintliga partnerskap kommer bolaget att mer än fördubbla antalet förvaltade bostäder och lokaler kommande 12 månader.

Att merparten av vår förvaltning sköts automatiskt och digitalt gör att vi lätt kan starta upp nya förvaltningsuppdrag över hela Sverige med kort varsel och utan växtvärk. En tillväxt som kommer att ge ytterligare fastighetsdata och ännu bättre förvaltning för både boende och fastighetsägare

Peter Backström, VD Sveaviken PM

För mer information, välkommen att kontakta

Peter Backström
VD, Sveaviken PM AB
peba@sveavikenpm.se
+46 70-312 94 10

Pär Thomaeus
VD, Sveaviken Bostad AB
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31