Miljöpolicy

Sveaviken Bostad AB, som ligger i framkant inom modern bostadsutveckling, strävar efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en bättre miljö genom att:

  • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner för att skydda miljön och minimera negativ miljöpåverkan
  • Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • Sträva efter att erbjuda bostäder med låg energiförbrukning
  • Prioritera miljöcertifierade leverantörer och samarbetspartners i möjligaste mån
  • Aktivt arbeta med miljömål och åtgärder för att uppnå dessa
  • Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

Varje anställd hos oss åtar sig att:

  • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
  • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet