Sveaviken Bostad avyttrar 75 bostäder i Lund

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheten Lund Parasollet 2 till SEB:s bostadsfond Domestica V. På fastigheten har Sveaviken uppfört 75 lägenheter med en uthyrningsbar yta om totalt 3593 kvm.

Fastigheten ligger i det populära området Brunnshög i nordöstra Lund och har varit fullt uthyrd sedan inflyttning runt årsskiftet 2021/2022. Projektet har uppförts av SIBS-koncernen, där Sveaviken Bostad ingår, och stor omsorg har lagts vid kvalitet, gestaltning och hållbarhet. Solceller och bergvärme i kombination med full IMD bidrar till hög energieffektivitet i fastigheten. Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att hanteras av Sveaviken PM, förvaltningsbolaget inom SIBS-koncernen.

Det känns bra att avyttra ytterligare en fin bostadsfastighet till SEB Domestica. Vårt fortsatta samarbete är ett kvitto på att vi bygger hus av hög kvalitet som fungerar väl i drift. Vi är glada att det är just Domestica som tar över ägandet och att Sveaviken PM får förtroendet att fortsätta förvalta fastigheten.”

Carl Saidac, vice VD Sveaviken Bostad

För ytterligare information, välkommen att kontakta

Carl Saidac
vice VD, Sveaviken Bostad AB
cs@sveavikenbostad.se
+46 70-936 91 67