Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad

SIBS har haft en stark tillväxt de senaste åren och stärker nu organisationen ytterligare genom att utse Magnus Sundell som vice VD för koncernen SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för det helägda dotterbolaget Sveaviken Bostad. Det är ett naturligt nästa steg i att fortsätta utveckla SIBS Group.

”SIBS fortsätter sitt målmedvetna arbete att optimera möjligheterna i varje marknad med en såväl robust som adaptiv affärsmodell. Som vice VD för SIBS AB kompletterar Magnus koncernen med ytterligare kompetens och erfarenhet från att utveckla bolag i expansiva faser. SIBS står inför stora möjligheter och är inne i en stark utvecklingsfas, Magnus kommer vara avgörande för att vi ska lyckas tillvarata dessa möjligheter. Jag är mycket glad att hälsa Magnus välkommen till teamet!”

Erik Thomaeus, CEO SIBS

Magnus kommer bland annat att ansvara för SIBS kapitalstruktur och den finansiella affärsstrategiska utvecklingen.

Magnus har drygt 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, närmast som CFO och vice VD för Offentliga Hus och innan dess som vice VD och CFO för Stendörren Fastigheter. Magnus var en viktig del i den kraftiga expansionen av båda bolagen avseende såväl balansräkning som organisation. Dessutom noterades bolagen på Nasdaq Stockholm First North Premier (samt listbyte till Stockholmsbörsens huvudlista med Stendörren). Därtill genomfördes omfattande kapitaliseringar och ägarspridningar i båda bolagen. Dessförinnan arbetade Magnus 13 år för GE Capital i olika ledande befattningar där han bland annat deltog i uppbyggnaden av GE Real Estate i Norden.

Inom Sveaviken Bostad tillträder Carl Saidac som vice VD. Carl har sedan 2020 arbetat som COO i Sveaviken Bostad där han haft en central roll i Sveavikens utveckling och tillväxt. Han har tidigare arbetat med affärsutveckling/transaktioner på Oscar Properties samt har en värdefull branschöverskridande erfarenhet från bland annat Acne Studios.

”Det är mycket glädjande att Carl har accepterat erbjudandet om rollen som vice VD för Sveaviken Bostad. Han har under sin tid som COO visat en imponerande strategisk förmåga inom såväl affärs- som bolagsutveckling. Det blir en mycket viktig kompetens i bolagets fortsatta utveckling”

Pär Thomaeus, CEO Sveaviken Bostad

För mer information, välkommen att kontakta

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Pär Thomaeus
CEO, Sveaviken Bostad AB
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31