Nytt projekt i Nyköping

Ledig lägenhet

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Nyköping och planerar för upp till 34 000 kvm nya hyresbostäder. Sveaviken Bostad AB har förvärvat fastigheten Nyköping Brädgården 1 invid Nyköpings hamn av JV:t Nötudden Fastigheter AB och Stadsvillan.

Fastigheten har ett mycket attraktivt läge och omges av Nyköpingshus, Nyköpingsån samt Nyköpings hamn. Närheten till vatten och grönska samt den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i centrala Nyköping skapar goda förutsättningar för ett attraktivt bostadsområde.

Vi är mycket glada över förvärvet av denna fastighet som vi ser fram emot att utveckla och förvalta. Läget i Nyköping är fantastiskt. Just i detta fall känns det extra roligt när vi får möjlighet att tillföra kvaliteter på en plats som idag upplevs något ödslig i ett i övrigt fantastiskt kulturlandskap.

Vi är också väldigt glada att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna erbjuda Nyköpingsborna nya kvadratsmarta bostäder med hög standard och en tilltalande arkitektur på denna för Nyköping så viktiga plats.”

– Kommenterar Pär Thomaeus VD, Sveaviken Bostad.