Barkarbystaden Kv 15

350
Lägenheter
1-5
rum och kök
Se fler bilder

Barkarbystaden Kv 15

I Järfälla norr om Stockholm växer Barkarbystaden fram, ett av Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. Här byggs och utvecklas en ny blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler för utbildning, hotell, handel, service, idrott och kultur. Barkarbystaden är nordvästra Stockholms framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, busstorg, pendeltåg och regionaltågsstation.

I Barkarbystaden har vi byggt 350 bostäder och studentbostäder, gemensamhetslokaler, lokaler samt förskola. Allt i en trivsam blandning med upplevelserik arkitektur och grönska, där de offentliga rummen utformas för att göra gatorna till levande gatustråk.Utgångspunkten är att skapa socialt hållbara och väldisponerade bostäder.

Kvarteret har en hög miljöprofil med låg energiförbrukning.

Ledig lägenhet