Kvarteret Glidplanet

156
Lägenheter
32-54
Kvadratmeter
1-3
rum och kök
Se fler bilder

Kvarteret Glidplanet

Södra Ladugårdsängen, två km från centrala Örebro, är ett nytt bostadsområde med god arkitektur och gröna gårdar. Omgivningen berikas av natur- och rekreationsområden, golfbana, racketcentrum, badanläggning och naturreservat. Med närhet till city finns livsmedel och service några minuter bort med buss eller bil. Här finnsGlidplanet med 156 lägenheter utmed Termikgatan och Girogatan. Kvarteret är utformat för att möjliggöra ett tillskott av mindre, smarta och urbana bostadslägenheter. Parkeringshus delas med projekt Autogyron.

Glidplanet har en mycket hög miljöprofil och här du kan vara säker på att din energianvändning har gröna och förnybara källor. För att värma din lägenhet använder sig kvarteret av bergvärme som i sin tur drivs av solceller på taket. Ventilationen i lägenheterna omhändertar spillvärme, och genom att återvinna värmeenergin från inneluften krävs mindre energi för uppvärmning. Här finns ett eget mobilitetshus, laddplatser och solceller.