Peter Backström tillträder som Förvaltningschef för Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad fortsätter sin tillväxtresa att bli Nordens ledande bostadsbyggare. I syfte att nå en marknadsledande bostadsförvaltning och Sveriges nöjdaste hyresgäster tillträder Peter Backström nu som Förvaltningschef.

Sveaviken Bostad är en del av SIBS-gruppen, som verkar inom hela fastighetskedjan, från förvärv och utveckling till produktion, transport, byggnation och fastighetsförvaltning. Sveaviken Bostad är en långsiktig aktör som verkar inom bostadsutveckling och långsiktig fastighetsförvaltning, med en väl positionerad fastighets- och projektportfölj fokuserad på storstadsregioner och växande regionstäder. Idag har Sveaviken Bostad 562 bostäder under förvaltning, cirka 1000 bostäder i produktion och ytterligare 5000 bostäder under planering.

SIBS har sedan starten 2016 haft som uttalad ambition att revolutionera bostadsbyggande genom att optimera varje del i värdekedjan, från projektering till produktion och långsiktig förvaltning. För att lyckas nå en marknadsledande bostadsförvaltning har Peter Backström rekryterats till nyckelrollen som Förvaltningschef.

Det känns fantastiskt spännande att få vara med att utveckla Sveaviken Bostads fastighetsförvaltning. Att få förmånen att arbeta i en koncern som äger hela processen, från produktion till förvaltning, är riktigt spännande. Jag ser fram emot att vara med och bygga enorganisation som erbjuder enmodern och marknadsledande förvaltning med kunden i fokus, säger Peter Backström.

Peter Backström har ca 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och har tidigare varit Affärsområdeschef förvaltning på Fastighetsägarna Service AB under 5 år, samt haft ett flertal chefspositioner inom HSB Stockholms förvaltningsverksamhet.

Det känns otroligt kul att få in Peter i vårt team. Peter har stor erfarenhet av att bygga upp förvaltningsorganisationer och kommer nu att leda detta arbete på Sveaviken. Vår ambition är att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster och med Peter vid rodret för förvaltningen så är jag övertygad om att vi kommer att röra oss i rätt riktning. I hela vår värdekedja så fokuserar vi på att effektivisera och modernisera alla processer. Jag känner mig väl förtrogen med att Peter med sin erfarenhet och banbrytande idéer kommer att göra att Sveaviken hela tiden ligger i framkant av denna utveckling, säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se
Peter Backström, Förvaltningschef Sveaviken Bostad, +46 70 312 94 10, pb@sveavikenbostad.se


Om Sveaviken Bostad
Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1 000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5 000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.


Sveaviken Bostad AB • Org. nr 559050-3065 • Grev Turegatan 19 • 114 38 Stockholm • www.sveavikenbostad.se