Sveaviken Bostad avyttrar 274 bostäder i Örebro

Sveaviken Bostad lyfter ut och bolagiserar sin förvaltningsdel i nya Sveaviken PM som blir kvar inom koncernen som ett helägt dotterbolag till SIBS AB. Med en datadriven fastigheSveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Örebro Autogyron 4-5, samt Glidplanet 4 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvm, varav 98 kvm utgörs av en kommersiell lokal, samt ett fristående parkeringshus med 161 platser.

Fastigheterna ligger bredvid varandra i det populära området Södra Ladugårdsängen i Örebro och är fullt uthyrda. Precis som övriga bostadsprojekt uppförda av Sveavikens moderbolag SIBS har stor omsorg lagts vid kvalitet, gestaltning och hållbarhet, bland annat genom mycket energieffektiva hus i kombination med solceller och bergvärme. Förvaltningen av fastigheterna kommer även fortsättningsvis att hanteras av Sveaviken Bostad.

Försäljningen är helt i linje med SIBS-koncernens uttalade strategi om ett ökat fokus på SIBS som en ledande industriell producent av flerbostadshus på den globala marknaden. Vi är mycket glada att ytterligare en välrenommerad institutionell investerare har verifierat den höga kvaliteten på våra bostäder genom detta förvärv.”

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad

För ytterligare information, välkommen att kontakta

Pär Thomaeus
VD, Sveaviken Bostad AB
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31

Carl Saidac
vice VD, Sveaviken Bostad AB
cs@sveavikenbostad.se
+46 70-936 91 67