Sveaviken Bostad avyttrar 350 bostäder i Barkarby

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avtalat om att avyttra fastigheterna Järfälla Barkarby 2:59, 2:297 samt 2:298 till CBRE Investment Management (CBRE IM) för en av bolagets fonders räkning. Fastigheten omfattar totalt 16 874 kvm fördelat på 350 lägenheter, 105 parkeringsplatser samt kommersiella lokaler om 2 547 kvm i markplan. Försäljningen är i linje med SIBS-koncernens uttalade strategi om ett ökat fokus på SIBS som en ledande industriell producent av flerbostadshus på den globala marknaden.

Fastigheten ligger centralt i Barkarbystaden, Järfälla. Barkarbystaden är ett av Sveriges största och mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Här växer en ny stadsdel fram med plats för mer än 14 000 bostäder, tusentals arbetsplatser, utbildningslokaler, sjukhus, hotell, handel, service, idrott och kultur. Barkarbystaden kommer att bli en framtida knutpunkt för kollektivtrafik i nordvästra Stockholm med en ny tunnelbanestation, buss, pendeltåg och regionaltåg.

Området har utvecklats med stort hållbarhetsfokus och har som mål att vara klimatneutralt till 2030. Precis som övriga bostadsprojekt uppförda av Sveavikens moderbolag SIBS har stor vikt lagts vid hållbarhet bland annat genom mycket energieffektiva hus i kombination med solceller och bergvärme. Stor omsorg har också lagts vid den arkitektoniska utformningen med varierande höjd på byggnaderna, takterrasser, vackert utformad innergård och vackra materialval i såväl fasad som interiör. Förvaltningen av fastigheterna kommer inledningsvis att hanteras av Sveaviken Bostad.

JLL har varit transaktionsrådgivare samt Walthon Advokater har varit legal rådgivare åt Sveaviken Bostad i transaktionen.

”Vi är mycket glada över det stora intresse vi mött för fastigheten och att just CBRE IM förvärvar den. CBRE IM:s långsiktiga perspektiv som fastighetsinvesterare med stort fokus på miljömässig och social hållbarhet bådar gott för den framtida förvaltningen och hyresgästerna. Vi är även mycket stolta över att ännu en välrenommerad investerare bekräftar kvaliteten på våra hållbara fastigheter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med CBRE IM framgent.”

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad beräknar att frånträda fastigheten i slutet av juni.

För ytterligare information, välkommen att kontakta

Pär Thomaeus
VD, Sveaviken Bostad AB
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31

Carl Saidac
vice VD, Sveaviken Bostad AB
cs@sveavikenbostad.se
+46 70-936 91 67