Sveaviken Bostad får markanvisning i Hässelby

Sveaviken Bostad AB har fått en markanvisning i Hässelby och planerar för cirka 100 lägenheter. Beslutet togs i Stockholm stads exploateringsnämnd torsdagen den 17 december.

Markanvisningen sker inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby gård. Fastigheten ligger utmed Maltesholmsvägen. Byggstart planeras till 2023.

”Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Stockholms stad med den nya detaljplanen för området. Vi är glada över att kunna tillföra en byggnation som kan bidra till att skapa en gata med stadsmässiga kvaliteter.

Vi är också glada över att inom en snar framtid kunna erbjuda Hässelbyborna nya klimat- och kvadratsmarta bostäder med hög standard och en tilltalande arkitektur.”

– Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad.