Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Örebro med 117 hållbara nybyggda hyresrätter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 6 AB, avtalat om att förvärva Fastigheterna Autogyron 4 & 5, belägna i stadsdelen Södra ladugårdsängen i Örebro. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 259 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken Bostad. Tillträde förväntas ske inom en månad.

Fastigheten ligger i ett utmärkt läge i Södra Ladugårdängen med utsikt över golfbanan. Precis som i samtliga våra övriga projekt så applicerar vi vårt unika energisystem som vi tagit fram i samarbete med IVT, där vi kombinerat solceller och bergvärme. Det i kombination med fastighetens utformning ger en mycket bra beräknad energiprestanda på 28 kWh/kvm/år.

Arkitekturen i fastigheten håller en mycket hög nivå och sticker ut med sin välvda form, fasader i laserat trä och utsmyckningar i cortenfärgad plåt.  

”Vi är mycket förtjusta i Örebro och vill vara med långsiktigt i den spännande utvecklingen i Södra Ladugårdsängen, där Autogyron är vår andra fastighet. Läget är utmärkt och vi ser fram emot att förvalta och äga en otroligt fin bostadsfastighet helt i egen bok.   

Det känns väldigt bra att få erbjuda Örebroborna klimat- och kvadratsmarta hyresrätter med attraktiv hyresnivå inom segmentet Affordable Premium”

Kommenterar Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad AB, +46 70 781 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-01 kl. 17:00 CET.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 753 bostäder under förvaltning, samt 1126 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn, Nyköping. Vidare har bolaget ca 6 000 bostäder under planering och målsättningen är att producera ca 1 000 bostäder per år.