Sveaviken Bostad planerar för bostäder i Enköping på två olika fastigheter

I ett första skede planeras för ca 300 lägenheter samt förskola med sex avdelningar i centrala Enköping på fastigheterna Enköping Lillsidan 6:1, 5:3 och 5:4. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under första halvåret 2021, och byggstart planeras under andra halvåret 2021. Det centrala läget samt närheten till grönska och den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i centrala Enköping skapar goda förutsättningar för ett attraktivt bostadsområde.

På den andra fastigheten i Enköping planerar Sveaviken Bostad i samarbete med Nordsten Sveafastigheter för ytterligare ca 300 lägenheter. Fastigheterna Romberga 22:1 och 22:4 ligger strategiskt precis invid Enköping Station och inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan väntas gå ut på samråd under mitten av 2021 och bostadskvarteren som planeras blir en del av det spännande stadsutvecklingsområdet Myran, som deltagit i arkitekttävlingen Europan. Visionen är att Romberga, i den södra delen av Myran, kommer att utgöra en välkomnande entré till Enköping.

”Vi tror starkt på Enköping som en framtidsstad och vill gärna bidra positivt till stadsutvecklingen här. Vi är glada över att inom en snar framtid kunna erbjuda Enköpingsborna nya kvadratsmarta bostäder med hög standard och en tilltalande arkitektur”, säger Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad.