Sveaviken Bostad planerar för upp till 400 lägenheter i centrala Malmö

Sveaviken Bostad AB har avtalat om att förvärva fastigheten Malmö Tangenten 2 som är belägen i Sorgenfri i centrala Malmö. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas ske under första halvåret 2022. Säljer gör Zenia Fastighets AB.

Fastigheten har ett mycket attraktivt läge i Sorgenfri. Planarbete pågår för utveckling av cirka 400 bostäder. Byggstart förväntas ske under första halvåret 2022. Sorgenfri är ett av Malmös största och mest centrala stadsutvecklingsprojekt.

”Vi är mycket glada över förvärvet av denna fastighet som vi ser fram emot att utveckla och förvalta långsiktigt. Läget i Malmö är mycket bra och vi ser fram emot att etablera oss i staden. Vi ser även fram emot att utveckla fastigheten och göra detta till ett attraktivt bostadskvarter i innerstaden.

Vi är också glada över att inom en snar framtid kunna erbjuda Malmöborna nya kvadratsmarta bostäder med hög standard och en tilltalande arkitektur”

Säger Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad.