Sveaviken Bostad skriver arrendeavtal med Helsingborg stad om tomträtt för uppförande av 78 lgh

Sveaviken Bostad och arkitektkontoret Prefab Design System lanserar ett nytt industriellt framtaget bostadskoncept som heter BLOX by Sveaviken. Det första projektet blir i området Gåsebäck i Helsingborg, där Sveaviken har tecknat ett arrendeavtal med Helsingborgs stad. Där kommer man att uppföra totalt 78 stycken lägenheter, varav de första 39 inför H22 City Expo.

Projektet som bär namnet H22 NIWA (japanska för trädgård) är en satsning på mobil byggteknik och ett första steg i att utforska nya möjligheter till ett snabbare och mer lättrörligt bostadsbyggande. BLOX by Sveaviken passar bra i just Gåsebäck eftersom området idag inte är detaljplanelagt för bostadsändamål. De nya bostäderna måste därför byggas på tidsbegränsat bygglov och av nödvändighet flyttas från platsen, kvarteret Italien 9, efter 10 alternativt maximalt 15 år. 

  • Man skulle kunna se detta som ett problem men vi menar istället att detta är en unik möjlighet för oss att utmana oss själva och branschen, säger Carl Edvall Nicevski, Prefab Design System som tillsammans med Jens Laursen, L Arkitekter är initiativtagare och arkitekter för projektet. Vi tror på en framtid som ställer nya och hårdare krav på bostadsbyggandets flexibilitet och följsamhet och har sedan våren 2020 haft en mycket produktiv dialog med Helsingborgs Stad gällande hur vi på bästa sätt kan visa upp framtidens modulära bostadsbyggande under H22. Ett cirkulärt bostadsbyggande som vi menar måste bestå av väldesignade, återbrukbara byggdelar som är enkla både att montera, demontera och transportera.

Sveaviken Bostad skiljer ut sig från mängden genom att vara en hårt satsande och snabbväxande bostadskoncern som äger hela värdekedjan från produktion av volymelement i fabrik ända fram till platsmontage och förvaltning i egen regi. I detta projekt tillämpar man sitt miljöcertifierade byggsystem huvudsakligen i interiöra byggdelar medan Prefab Design Systems viktigaste bidrag till bostadskonceptet BLOX by Sveaviken består i husens layout och arkitektur samt multifunktionella fasad- och trädgårdsmoduler.

Bostadshuset som uppförs inför H22 City Expo kommer att ackompanjeras av en upphöjd japansk trädgård – NIWA. Trädgården kommer att innehålla en grön del med träd, bambu och buskar och en mer strikt organiserad traditionellt japansk del bestående krattade grus-ytor, stenar och lanternor och kommer att erbjuda en vilsam oas som kontrasterar till den angränsande Italienpromenadens och omgivande ytors aktivitet, liv och rörelse.

Genom det senaste årets nära dialog med Staden så har vi fått en god förståelse för området Gåsebäck och vad som krävs för att genomföra ett framgångsrikt projekt i denna speciella kontext. BLOX by Sveaviken har som ett resultat av denna dialog försetts med ett integrerat tänk för social hållbarhet bestående bland annat i att projektet innehåller en övervägande del större lägenheter med den huvudsakliga målgruppen par och unga barnfamiljer. Vi arbetar även målmedvetet i samarbete med Staden och H22 för att skapa en självklar lokal förankring och områdesprofilering kopplat till de nya bostäderna. Ett led i detta arbete är att tillhandahålla möjligheter till lokalt belägna studios för kreativ verksamhet och företagsamhet. Det är viktigt för oss att det nya området behåller Gåsebäcks speciella historiska själ samtidigt som en nödvändig förnyelse genomförs och nya bostäder byggs. 

  • Vår förhoppning är i det större perspektivet att kunna bidra med ett nytt och inspirerande sätt att tänka kring framtidens bostadsbyggande. Det behövs nytankande både vad gäller hantering av markfrågor såväl som nya, tekniskt och arkitektoniskt innovativa byggmetoder för att vi ska klara av att försörja en kommande generation med kvalitativa och hållbara bostäder, avslutar Pär Thomaeus, VD för Sveaviken Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-09 kl. 17:00 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1 000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 6 000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.