Sveaviken Bostad utökar med fler bostadsbyggrätter i Vallentuna Centrum

Sveaviken Bostad AB har den 14 april genom bolagsaffär förvärvat och tillträtt fastigheten Vallentuna Rickeby 1:149 i Vallentuna Centrum. Fastigheten inrymmer byggrätter för bostäder inom detaljplanen Gamla Polishuset, i vilken Sveaviken Bostad tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av 37 studenthyreslägenheter på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49. Med detta kompletterande förvärv av grannfastigheten inom samma detaljplan kommer Sveaviken Bostad att tillföra totalt cirka 75 bostäder upplåtna med hyresrätt till Vallentuna Centrum.

Sedan vinsten i markanvisningstävlingen 2019 med tävlingsbidraget ”Studenternas bästa hem” har Sveaviken Bostad i nära samråd med Vallentuna kommun arbetat med detaljplanen, som väntas vinna laga kraft i maj 2021. Produktionsstart av bostäder på båda fastigheterna planeras under andra halvåret 2021, med inflyttning under 2022. Bostäderna blir klimatsmarta, välplanerade och kommer att erbjudas till förmånliga hyror. Läget i Vallentuna Centrum är utmärkt, med närhet till all tänkbar närservice och kommunikationer såväl som grönområden.

”Det känns roligt att få komplettera vårt fina studentprojekt med fler hyresrätter av hög kvalitet tvärs över gatan. Vi ser fram emot att ta vårt goda samarbete med kommunen i mål och påbörja byggnationen”, kommenterar Carl Saidac, COO Sveaviken Bostad.

Överenskommet fastighetsvärde för Vallentuna Rickeby 1:149 uppgår till 15,75 mkr. Säljer gör Cato Bovi AB och Orkesta Lundby Holding AB. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare åt köparen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Saidac, Sveaviken Bostad AB, 0709 369 167, cs@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-14 kl. 18:00 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning och cirka 1 000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5 000 bostäder under planering och ambitionen är att bygga cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.