Sveaviken Bostad vinner markanvisningstävling i Linköpings innerstad

Linköpings kommun publicerade idag vinnarna i markanvisningstävlingen för bostäder vid Folkungavallen i Linköpings innerstad. Sveaviken Bostad erbjuds markanvisning för tilldelningsområde 2 inom tävlingsområdet. I det vinnande tävlingsbidraget ”Hälsa” har stor omsorg lagts vid arkitekturen, social och ekologisk hållbarhet. Förslaget uppmuntrar med generösa gemensamma ytor och genomtänkta hållbarhetslösningar till nya möten och en aktiv hållbar livsstil. Utöver 48 hyresrätter av hög kvalitet planeras bland annat en stor lokal ut mot det blivande Simhallstorget och en generös takterrass med bastu och utomhusgym för de boende. Tävlingsförslaget utformades tillsammans med Emilie Dafgård och Camilo Martinez, Arkitekterna Krook & Tjäder.

”Vi är mycket glada att bli erbjudna en markanvisning av Linköpings kommun i ett så här fint läge i innerstaden. Vi har länge velat etablera oss i Linköping och man kan inte önska sig en bättre plats att få göra det på. Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Nya Folkungavallen enligt kommunens vision.”, säger Carl Saidac, Sveaviken Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Carl Saidac, operativ chef Sveaviken Bostad, +46 709 369 167, cs@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-02 kl. 18:30 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1 000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 6 000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.