Sveaviken planerar över 200 bostäder i norra Järva

Ledig lägenhet

Stockholms stad har beslutat att tilldela Sveaviken Bostad markanvisning för ca 200-250 bostäder inom projekt Rogaland. Området löper utmed Hanstavägen i nordöstra Husby mot gränsen till Kista.

Hanstavägen ska omvandlas till ett urbant stråk som bidrar till att binda samman stadsdelarna och stärka platsens identitet. Totalt bedöms området kunna bebyggas med ca 750 bostäder. Projektet har skapats i samarbete med arkitekterna Niklas Thormark och Emilie Dafgård på Krook & Tjäder.

” Sveaviken Bostad är en relativt ny aktör och utmanare i fastighetsbranschen. Vi har länge haft som målsättning att etablera oss i Stockholm och det gläder oss oerhört att få detta förtroende. Vi ser även fram emot att få delta i ett pilotprojekt inom socialt värdeskapande stadsutveckling.”

Kommenterar Nina Gustafsson, Chef för affärsutveckling