Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund

Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund

Tekniska nämnden i Lund har beslutat att ge Sveaviken rätten att utveckla tre projekt i Portkvarteren i Centrala Brunnshög. Priset sattes till 7 210 kronor per byggd kvadratmeterbruttoyta. Den totala köpeskillingen för fastigheterna kommer att uppgå till cirka 51 mkr. Sveaviken planerar att bygga ca 100 lägenheter på platsen.

Bostadshusen kommer att bli synliga från infartsrondellen och två av dem ligger längs Solbjersvägens norra sida i centrala Brunnshög. Byggnaderna planeras med höga arkitektoniska kvalitéer och kommer ritas av olika arkitekter.

  • Vi är glada och tacksamma för denna markanvisning och juryns positiva bedömning av vårt förslag. Vi ser fram emot att realisera projektet tillsammans med Lunds kommun.  säger Carl Saidac, COO, Sveaviken Bostad AB

Sveavikens markanvisningsförslag har stort fokus på hållbarhet. Sveaviken tror mycket på cirkulärt bostadsbyggande som måste bestå av väldesignade, återbrukbara byggdelar som är enkla både att montera, demontera och transportera. Husen som byggs i Brunnshög kommer att ha en stålstomme av återvunnet stål i enlighet med denna cirkulära princip.  I projektet kommer det även att finnas system för odling på tak, gårdar och inomhus, och en återbrukslokal med verkstad, bytesverksamhet och café. Utöver detta ska ett mindre vindkraftverk monteras på tak och solceller installeras för att komplettera bergvärme och lågtempererad fjärrvärme som tillvaratar överskottsenergi från MAX IV och ESS.

  • Det ska bli kul att återigen få bygga ett projekt i Brunnshög i Lund som vi tycker är ett väldigt spännande och attraktivt stadsutvecklingsprojekt.  Vi är även glada över att vi får realisera ett projekt med ett så stort hållbarhetsfokus. Vi vill alltid vara i framkant av den utveckling som sker i bostadsbranschen och vi tror att detta blir ett ypperligt tillfälle att bygga cirkulärt på riktigt och samtidigt inkorporera nya tekniker och lösningar som blir hållbara på riktigt.  säger Pär Thomaeus, VD, Sveaviken Bostad AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se 

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-25  kl. 19:00 CET.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 754 bostäder under förvaltning, samt 1302 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn, Nyköping. Vidare har bolaget ca
6 000 bostäder under planering och målsättningen är att producera ca 1 000 bostäder per år.